Iedereen kent het wel, je bent op vakantie en staat naar iets te kijken en besluit je telefoon erbij te pakken omdat het wel de moeite waard is om het even vastleggen. Je maakt een foto die vervolgens in je mobiel verdwijnt tussen duizenden andere foto’s en video’s. De foto kan opgeslagen worden op je interne geheugen van je telefoon of op een externe bron zoals de cloud. Je hebt zojuist een stukje data gecreëerd en opgeslagen waar in 99% van de gevallen nooit meer naar gekeken wordt. In de afgelopen 2 jaar is er meer data gecreëerd dan in de volledige geschiedenis van de mens. De verwachting is dat in 2025 de totale hoeveelheid gecreëerde data op aarde gestegen is naar 163 zettabytes (ZB) wat gelijk staat aan 163 triljard bytes. We creëren met zijn allen gigantische hoeveelheden data. Er kan dan ook gesteld worden dat we met het creëren van data geen problemen hebben, sterker nog we zijn er best wel goed in. Toch is een interessant feit is dat we slechts 0,5% van alle data gebruiken of analyseren.

“Waarom creëren we data en slaan we het ergens op als we er bijna niets mee doen?”

Data?

In het bedrijfsleven is het woord ‘data’ helemaal in. Je hoort het aan alle kanten voorbijkomen. Termen als big data, data silo’s, data analisten, databronnen en data management platform vliegen je om de oren. Ondanks de ‘data hype’ zijn er voor veel organisaties meer vragen dan antwoorden als het gaat om hun data vraagstuk. In deze blog leggen we het woord ‘data’ onder een vergrootglas. Hoe kan het dat veel organisaties moeite hebben met het analyseren en gebruiken van data? Welke eerste stappen zijn er nodig om een meer datagedreven organisatie te worden?

Het is natuurlijk niet zo dat alle data continue geanalyseerd en gebruikt moet worden. Maar er is wel degelijk data waaruit interessante inzichten gehaald kunnen worden. Met name voor organisaties kan het analyseren en gebruiken van data ondersteunen en sturing geven aan processen en besluiten. Maar voordat we ingaan op welke data organisaties kunnen gebruiken is het van belang om om eerst een goede betekenis te geven aan het woord ‘data’. De Cambridge Dictionary geeft ons twee betekenissen van het woord ‘data’:

1. “information, especially facts or numbers, collected to be examined and considered and used to help decision-making”

2. “information in an electronic form that can be stored and used by a computer”

De definitie van het woord ‘data’ die we hier gebruiken is: data is informatie in een digitale vorm die kan worden geanalyseerd en gebruikt bij besluitvorming. Nu we dit weten kunnen we kijken naar wat voor type data je als organisatie kan gebruiken.

Datatypen binnen organisatie

Wanneer een organisatie aan de slag wilt gaan met data dan is een belangrijkste eerste stap het in kaart brengen van de verschillende type data die het ter beschikking heeft. Er zijn veel verschillende type data binnen organisaties en voor elke organisatie is dit ook weer anders. De meeste data is samen te vatten in 5 verschillende soorten datatypen.

1. Master Data: De belangrijkste data die een organisatie heeft. Onder master data valt klantdata (naam, leeftijd, geslacht), data van externe of interne partijen zoals leveranciers of werknemers, maar ook product data. Vaak hebben afdelingen binnen een organisatie hun eigen master data. Een voorbeeld is een HR afdeling die data creëert, opslaat en onderhoud van werknemers. Dat is de master data van die afdeling en is meestal opgeslagen en terug te vinden in de systemen die de HR afdeling gebruikt.

2. Transactionele Data: Dit is data die komt uit belangrijke bedrijfsactiviteiten. Een voorbeeld van transactionele data is data die ontstaat tijdens productie activiteiten of organisatorische activiteiten zoals het aannemen en ontslaan van werknemers. Bedrijven beschikken vaak over veel transactionele data omdat er elke dag veel bedrijfsactiviteiten plaatsvinden en er dus ook veel data bijkomt.

3. Referentie Data: Dit is data die als standaard kan worden beschouwd en is een aftakking van master data. We hebben het hier over data die vast staat zoals bijvoorbeeld het land of landen waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Als organisatie weet je dat het land niet zomaar gaat veranderen. Het is belangrijk om dit datatype in kaart te brengen omdat deze data structuur geeft in het gehele dataproces. Onderscheid maken tussen data die vast staat en data die kan veranderen is een onderdeel van een data gedreven aanpak.

4. Rapportage Data: Dit is data waarop analyses gedraaid kunnen worden. Het verkrijgen van de juiste rapportage data is vaak pas aan het einde van het proces. Wanneer een organisatie in kaart heeft welke data het kan gebruiken om waardevolle inzichten uit te halen kan het pas aan de slag gaan met analyses maken. Rapportage data wordt vaak gebruikt voor besluitvorming.

5. MetaData: Tot slot is er nog metadata. Dit is de data van de data. De klinkt misschien gek maar sommige data heeft nog achterliggende data. Om dit te verduidelijken is hieronder een afbeelding te zien. De afbeelding van de kat is op zichzelf al data, maar achter deze afbeelding zit nog metadata wat meer verteld over de afbeelding. Deze data kan waardevol zijn voor organisaties.

Data en Metadata

De eerste ‘data stapjes’

Veel organisaties weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat over datagebruik. Dit is logisch want datamanagement is vaak groot en complex. Het is daarom altijd een goed idee om mensen binnen de organisatie of van buiten de organisatie de tijd te geven om aan de slag te gaan met datamanagement. Een eerste belangrijke stap is, zoals hierboven beschreven, het in kaart brengen van de verschillende type data die de organisatie tot beschikking heeft. Tijdens het in kaart brengen hiervan wordt meteen duidelijk waar (in wat voor systemen) de data zich bevindt. Uiteindelijk is het einddoel om ergens een dataset te krijgen waarop analyses gedraaid kunnen worden om besluitvorming te onderbouwen of aan te passen.

Een bekend voorbeeld van een analyse tool die de meeste mensen wel kennen is Google Analytics. Uit dit platform kunnen waardevolle inzichten gehaald worden met betrekking tot de website van een organisatie. Natuurlijk is dit nog lang niet alle data binnen een organisatie, maar het is vaak wel al een eerste en relatief makkelijke stap om iets te gaan doen met data.

Er zijn natuurlijk nog veel meer technologieën en tools die kunnen ondersteunen in de weg naar een data gedreven organisatie. Onder marketing technologieën zitten bijvoorbeeld marketingplatformen, marketingsuites en de steeds meer gebruikte Customer Data Platformen (CDP) of Data Management Platformen (DMP). Deze laatste platformen geven organisaties al een veel beter inzicht in hum data en zijn met name van belang om verschillende databronnen en datasets aan elkaar te knopen.

Customer Data Platform (CDP)

Digitale Mindset

Als we kijken naar bedrijven die besluitvorming baseren op data dan hebben deze bedrijven allemaal één ding gemeen, ze hebben een digitale mindset. Er zijn 3 type organisaties te onderscheiden wanneer we het hebben over digitale mindset:

Type 1: Organisaties die denken dat het allemaal wel overwaait. Het gaat nu toch goed? Waarom zouden we iets veranderen wat goed gaat?

Type 2: Organisaties die wel willen veranderen maar niet snappen hoe. Dit is waarschijnlijk de grootste groep organisaties en vaak is een combinatie van digitale bewustwording en externe hulp de oplossing om de eerste stappen te kunnen maken.

Type 3: Organisaties die het snappen. Dit zijn de markt verstoorders en vaak nog jonge organisaties waarbij de de digitale strategie het belangrijkste onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

“Wat zou het voor jouw organisatie betekenen om een type 3 organisatie te worden?”

De weg naar een meer datagedreven aanpak en het opzetten van een digitale strategie is geen sprint maar eerder een marathon. Het is ook zeker geen gemakkelijk proces. Een belangrijke tip is, begin klein. Veel organisaties willen de digitalisering binnen hun organisatie gelijk bedrijfsbreed aanpakken waardoor het zo’n groot en complex project wordt dat niemand het meer overziet en er uiteindelijk niks gebeurd en het blijft liggen. Door eerst binnen een afdeling aan de slag te gaan met een bepaalde data kunnen al de eerste stappen gezet worden naar een meer datagedreven aanpak. Vaak is de marketing afdeling voorloper omdat daar het meeste data beschikbaar is. Wanneer er bij één afdeling een digitale mindset heerst zullen de andere afdelingen sneller volgen. Ook is het zo dat voor de ene afdeling datagedreven werken meer impact heeft dan voor andere afdelingen. Om die reden is het beter om te beginnen bij de afdelingen waar de verwachte impact het grootst is. Met een hogere verwachte impact is het makkelijker om een digitale mindset te ontwikkelen.

Digitale Mindset

De Digitale Revolutie

De digitale revolutie is hier en kenmerkt zich door een groot aantal nieuwe technologieën waaronder: Artificial Intelligence, Internet of Things, big data, blockchain, virtual en augmented reality, data warehousing. De revolutie zorgt voor nieuwe manieren van werken. Het slim gebruiken van de technologieën en platformen biedt interessante mogelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan is Social Selling waarbij social media kanalen worden ingezet tijdens het gehele sales proces om de omzet en marge significant te verhogen.

We staan pas aan de vooravond van de digitale revolutie en de impact wordt vergelijkbaar met die van de industriële revolutie. Veel organisaties zullen niet in staat zijn om zichzelf snel genoeg te transformeren omdat ze vast blijven houden aan hun huidige bedrijfsmodel. Organisaties verdienen veel geld met hun huidige bedrijfsmodel en willen het niet ondermijnen. Maar als gevestigde organisaties niet op tijd innoveren, doen andere bedrijven dat wel voor ze.

Voor organisaties brengt de digitale revolutie ongekende kansen met zich mee en een meer datagedreven aanpak is nodig om niet achterop te raken. Het op grote schaal toepassen van data-analyses en voorspellende algoritmen helpen organisatie te opereren op een veel hoger niveau. Het is als organisatie dan ook van cruciaal belang om een digitale strategie te ontwikkelen en toe te werken naar een datagedreven aanpak. Hiervoor is echter wel digitale bewustwording nodig.

Mocht jouw organisatie nog steeds denken dat een meer datagedreven aanpak niet belangrijk is. Stel je baas dan de vraag: Waar ga je over 5 jaar werken wanneer onze organisatie niet meer bestaat? 😉